Swedish-American Bar Association

SABA är en förtecking över svensktalande advokater som är verksamma i USA. Föreningen grundades 1993 av Mikael Koltai, medlem av advokatsamfundet i Kalifornien, som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

SABA har under åren också utvecklats till en källa för svensk-amerikanskt näringsliv och enskilda att enkelt finna svenskspråkig juridisk expertis i USA.

Medlemmarnas verksamheter omfattar i stort sett alla juridiska områden inklusive internationell affärsjuridik, fastighetsrätt, fordringstvister, immaterialrätt, arvs- och gåvorätt samt visum- och arbetstillståndsärenden.

I medlemsförteckningen finns information om respektive advokats verksamhetsområde. I de fall advokaten är medlem i Sveriges Advokatsamfund, anges detta särskilt. Kontakta lämplig advokat direkt beträffande frågor och rådgivning.  

 

För mer information om SABA kontakta:

Mikael Koltai, Esq.
5020 Campus Drive
Newport Beach, California 92660
Tel: 949-706-9111 · 760-436-9600
Toll Free: 888-MKOLTAI
E-mail: mikael@koltailaw.com
Skype: koltailaw